lịch công tác
14/05/2017

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

Thứ

(Ngày)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2

(15/05)

 

 

08h00

* Báo cáo kết quả tự đánh giá và triển khai Kế hoạch đánh giá ngoài của Nhà trường. Thành phần:Toàn thể CBVC Nhà trường, đại diện HSSV.

HT ĐCN

13h00

Họp chỉnh sửa CTĐT

TP. Trưởng bộ môn (đ/c Thông, Ng.Hà), Đ/c Phan Hải, Ng.Phương, Hưng, Phùng Phương (hoặc đ/c Giới)

VP Khoa

13h30

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

14h00

*Học lớp Ngôn ngữ ký hiệu

P. Giao ban

Thứ 3

(16/05)

13h30

* Chạy chương trình Hội thi “Công đoàn viên tài năng, thanh lịch”.

HT ĐCN

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

Thứ 4 (17/05)

08h00

* Khai mạc Huấn luyện Dân quân tự vệ.

P. Hội thảo

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

Thứ 5 (18/05)

07h30

* Hội thi “Công đoàn viên tài năng, thanh lịch”

Tất cả các đ/c công đoàn khoa tham dự cổ vũ cho các đ/c dự thi

HT ĐCN

14h00

* Lớp Trung cấp Lí luận chính trị

P. Hội thảo

18h30

* Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng kết công tác HSSV nội trú năm học 2016 - 2017

HT ĐCN

Thứ 6(19/05)

08h00

* Báo cáo công diễn sản phẩm chuyên ngành năm học 2016 - 2017

HT ĐCN

14h00

* Lớp Ngôn ngữ kí hiệu

P. Hội thảo

Thứ 7

(20/05)

 

 

 

CN

(21/05)

 

 

 

            Lưu ý: Lịch tuần có thể được điều chỉnh, bổ sung vào trước 12h thứ 2.                                    

Liên kết web