lịch công tác
16/04/2017

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017

Thứ

(Ngày)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2 (17/04)

14h00

* Lớp Ngôn ngữ kí hiệu.

P. Hội thảo

Thứ 3 (18/04)

14h00

* Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

P. Hội thảo

Thứ 4 (19/04)

14h00

* Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

P. Hội thảo

Thứ 5 (20/04)

14h00

* Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

P. Hội thảo

Thứ 6 (21/04)

14h00

* Lớp Ngôn ngữ kí hiệu.

P. Giao ban

Thứ 7 (22/04)

 

 

 

   CN    (23/04)

 

 

 

            Lưu ý: Lịch tuần có thể được điều chỉnh, bổ sung vào trước 12h thứ 2.                                    

Liên kết web